Indeksy giełdowe i obligacji > Indeksy > Opisy indeksów
Opisy indeksów

Karty indeksów


Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Pierwsza wartość indeksu...

zobacz więcej ›


Indeks mWIG40 jest kontynuacją indeksu MIDWIG i jest obliczany od 31 grudnia 1997 roku i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość początkowa indeksu wynosiła...

zobacz więcej ›


Indeks sWIG80 jest kontynuacją indeksu WIRR i jest obliczany od 31 grudnia 1994 roku i obejmuje 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość początkowa indeksu wynosiła...

zobacz więcej ›


Indeks WIG30 jest publikowany od 23 września 2013 roku, na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazowa indeksu...

zobacz więcej ›


Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym...

zobacz więcej ›


Indeks WIGdiv jest obliczany od 31 grudnia 2010 roku, a w dniu bazowym wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. Swoim portfelem indeks obejmuje spółki, które na przestrzeni ostatnich 5 lat...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-ESG jest publikowany od 3 września 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu...

zobacz więcej ›


WIG140

Indeks WIG140 jest publikowany od 20 grudnia 2021 roku, na podstawie wartości portfela akcji 140 spółek zakwalifikowanych do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Wartość bazowa indeksu ustalona...

zobacz więcej ›


WIG.MS-BAS

Indeks WIG.MS-BAS jest publikowany od 18 marca 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji 5 najbardziej płynnych spółek z branż obejmujących energie, górnictwo i surowce. Wartość...

zobacz więcej ›


WIG.MS-FIN

Indeks WIG.MS-FIN jest publikowany od 18 marca 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji 5 najbardziej płynnych spółek z branż obejmujących bankowość, ubezpieczenia, rynek kapitałowy...

zobacz więcej ›


WIG.GAMES5

Indeks WIG.GAMES5 jest publikowany od 18 marca 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji 5 najbardziej płynnych spółek z branży obejmującej producentów i wydawców gier....

zobacz więcej ›


WIGtech

Indeks WIGtech jest publikowany od 24 czerwca 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek z branż obejmujących biotechnologię, gry, informatykę, telekomunikację oraz nowe technologie....

zobacz więcej ›


Indeks WIG20TR jest obliczany od 3 grudnia 2012 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazową indeksu...

zobacz więcej ›


Indeks mWIG40TR jest obliczany od 18 września 2017 roku, na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość bazową indeksu ustalono...

zobacz więcej ›


Indeks sWIG80TR jest obliczany od 18 września 2017 roku, na podstawie wartości portfela akcji 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość bazową indeksu ustalono...

zobacz więcej ›


Indeks WIG30TR jest obliczany od 23 września 2013 roku, na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazową indeksu...

zobacz więcej ›


WIGtechTR

Indeks WIGtechTR jest publikowany od 1 grudnia 2020 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek z branż obejmujących biotechnologię, gry, informatykę, telekomunikację oraz nowe technologie....

zobacz więcej ›


Indeks WIG20short jest obliczany od 4 maja 2009 roku. WIG20short jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20. Wartości historyczne indeksu przeliczone...

zobacz więcej ›


Indeks WIG20lev jest obliczany od 4 maja 2009 roku. WIG20lev jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20. Wartości historyczne indeksu przeliczone...

zobacz więcej ›


WIG20TRsht

Indeks WIG20TRsht jest obliczany od 4 września 2023 roku. WIG20TRsht jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20TR, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20TR. Wartości historyczne...

zobacz więcej ›


WIG20TRlev

Indeks WIG20TRlev jest obliczany od 4 września 2023 roku. WIG20TRlev jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20TR, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20TR. Wartości historyczne...

zobacz więcej ›


mWIG40TRsh

Indeks mWIG40TRsh jest obliczany od 18 marca 2024 roku. mWIG40TRsh jest indeksem pochodnym do indeksu mWIG40TR, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu mWIG40TR. Wartości historyczne indeksu...

zobacz więcej ›


mWIG40TRlv

Indeks mWIG40TRlv jest obliczany od 18 marca 2024 roku. mWIG40TRlv jest indeksem pochodnym do indeksu mWIG40TR, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu mWIG40TR. Wartości historyczne indeksu...

zobacz więcej ›


Indeks WIG20dvp jest indeksem obliczanym na podstawie dochodów z akcji z tytułu dywidend wypłacanych przez spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 (indeks bazowy). Datą bazową indeksu...

zobacz więcej ›


Indeks mWIG40dvp jest indeksem obliczanym na podstawie dochodów z akcji z tytułu dywidend wypłacanych przez spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40 (indeks bazowy). Datą bazową...

zobacz więcej ›


Indeks sWIG80dvp jest indeksem obliczanym na podstawie dochodów z akcji z tytułu dywidend wypłacanych przez spółki wchodzące w skład indeksu sWIG80 (indeks bazowy). Datą bazową...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-banki jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „banki”. W portfelu subindeksu...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-budownictwo jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „budownictwo”. W portfelu...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-chemia jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „chemia”. W portfelu subindeksu...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-energia jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „energia”. W portfelu...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-górnictwo jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „górnictwo”....

zobacz więcej ›


WIG-gry

Indeks WIG-gry jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „gry”. W portfelu subindeksu...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-informatyka jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „informatyka”. W portfelu...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-leki jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „produkcja leków”....

zobacz więcej ›


Indeks WIG-media jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „media”. W portfelu subindeksu...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-motoryzacja jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „motoryzacja”. W portfelu...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-nieruchomości jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „nieruchomości”....

zobacz więcej ›


Indeks WIG-odzież jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „odzież i kosmetyki”....

zobacz więcej ›


Indeks WIG-paliwa jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „paliwa i gaz”. W portfelu...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-spożywczy jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „artykuły spożywcze”....

zobacz więcej ›


Indeks WIG-CEE jest pierwszym indeksem regionalnym obliczanym przez giełdę od 30 maja 2012 roku. W skład indeksu wchodzą akcje spółek notowanych zarówno na Głównym Rynku GPW...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-Poland (dawniej WIG-PL) jest pierwszym indeksem narodowym obliczanym przez giełdę od 22 grudnia 2003 roku. W skład indeksu wchodzą wyłącznie akcji krajowych spółek notowanych...

zobacz więcej ›


Indeks WIG-Ukraine jest drugim indeksem narodowym obliczanym przez giełdę. W jego skład wchodzą Spółki notowane na GPW, których siedziba lub centrala spółki znajduje się na...

zobacz więcej ›


Indeks NCIndex to pierwszy indeks dedykowany rynkowi akcji NewConnect. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa indeksu wynosiła 1000 pkt. NCIndex obejmuje wszystkie spółki...

zobacz więcej ›


CEEplus

Indeks CEEplus jest publikowany od 4 września 2019 roku, na podstawie wartości portfela największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej z Chorwacji,...

zobacz więcej ›


GPWB-CENTR

Indeks GPWB-CENTR jest publikowany od 5 kwietnia 2024 roku, na podstawie wartości portfela największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej z Chorwacji,...

zobacz więcej ›


TBSP.Index jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody...

zobacz więcej ›


GPWB-B1Y3Y

GPWB-B1Y3Y jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności od jednego roku do trzech lat. GPWB-B1Y3Y jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany...

zobacz więcej ›


GPWB-B1Y4Y

GPWB-B1Y4Y jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności od jednego roku do czterech lat. GPWB-B1Y4Y jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany...

zobacz więcej ›


GPWB-B1Y5Y

GPWB-B1Y5Y jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności od jednego roku do pięciu lat. GPWB-B1Y5Y jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany...

zobacz więcej ›


GPWB-B3Y5Y

GPWB-B3Y5Y jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności od jednego trzech do pięciu lat. GPWB-B3Y5Y jest indeksem dochodowym uwzględniającym...

zobacz więcej ›


GPWB-B5Y

GPWB-B5Y jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności powyżej pięciu lat. GPWB-B5Y jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów...

zobacz więcej ›


GPWB-BWZ

GPWB-BWZ jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności powyżej 6 miesięcy. GPWB-BWZ jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów...

zobacz więcej ›