Usługi > Licencje i indeksy kastomizowane
Licencje i indeksy kastomizowane

Nazwy indeksów giełdowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi, więc emisja instrumentów finansowych zawierających w nazwie instrumentu nazwę indeksu wymaga podpisania z GPWB umowy licencyjnej.

GPWB oferuje również obliczanie i publikację indeksów kastomizowanych.

 1.  

  Licencje otwarte

  Licencje otwarte na wybrane lub wszystkie indeksy GPWB upoważniają do korzystania z indeksów objętych umową w celu emitowania, oferowania nabycia oraz wprowadzania do obrotu giełdowego i pozagiełdowego wielu instrumentów finansowych.

 2.  

  Licencje ograniczone

  Licencje ograniczone upoważniają Licencjobiorcę do korzystania z indeksu giełdowego w celu emitowania, oferowania, promowania i dystrybuowania jednego instrumentu finansowego bazującego na danym indeksie.

 3.  

  Indeksy kastomizowane

  W dniu 31 marca 2003 r. DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (obecnie Investors) we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA rozpoczęły obliczanie i publikację indeksu akcji o nazwie DWS MS (DWS Małych i Średnich Spółek), który w dniu 14 marca 2011 zmieniła nazwę na Investor MS. Zadaniem indeksu jest ocena zachowania kursów akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji rynkowej, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu „Investor Top 25 Małych Spółek FIO”(dawniej DWS Polska TOP 25 Małych Spółek).

  Czytaj więcej