Usługi > Indeksy kastomizowane
Indeksy kastomizowane

Nazwy indeksów giełdowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi, więc emisja instrumentów finansowych zawierających w nazwie instrumentu nazwę indeksu wymaga podpisania z GPWB umowy licencyjnej.

GPWB oferuje również obliczanie i publikację indeksów kastomizowanych.

 1.  

  Licencje otwarte

  Licencje otwarte na wybrane lub wszystkie indeksy GPWB upoważniają do korzystania z indeksów objętych umową w celu emitowania, oferowania nabycia oraz wprowadzania do obrotu giełdowego i pozagiełdowego wielu instrumentów finansowych.

 2.  

  Licencje ograniczone

  Licencje ograniczone upoważniają Licencjobiorcę do korzystania z indeksu giełdowego w celu emitowania, oferowania, promowania i dystrybuowania jednego instrumentu finansowego bazującego na danym indeksie.

 3.  

  Indeksy kastomizowane

  W dniu 31 marca 2003 r. DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (obecnie Investors) we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA rozpoczęły obliczanie i publikację indeksu akcji o nazwie DWS MS (DWS Małych i Średnich Spółek), który w dniu 14 marca 2011 zmieniła nazwę na Investor MS. Zadaniem indeksu była ocena zachowania kursów akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji rynkowej, które stanowiły obszar inwestycyjny funduszu „Investor Top 25 Małych Spółek FIO”(dawniej DWS Polska TOP 25 Małych Spółek). Dzień 11 sierpnia 2022 był ostatnim dniem publikacji indeksu Investor MS.