Dane bieżące

GPW Benchmark jako organizator fixingów oraz agent kalkulacyjny stawek referencyjnych WIBID i WIBOR udostępnia dane w zakresie kwotowań kontrybutorów oraz wartości stawek rereferencyjnych.
 

Dane czasu rzeczywistego

Odbiór danych możliwy jest poprzez bezpośrednie podłączenie do systemu WIBIX, bądź za pośrednictwem dystrybutorów informacji udostępniających dane w zakresie fixingów stawek referencyjnych. 
Podmiot zainteresowany odbiorem danych czasu  rzeczywistego jest zobowiązany podpisać Umowę Licencyjną na Dane Rynkowe.
 

Dane opóźnione

Opóźnienie danych w porównaniu z danymi czasu rzeczywistego wynosi 12 godzin.

Jeśli firma zamierza zaoferować swoim klientom usługę polegającą na udostępnianiu autoryzowanych danych opóźnionych, zobowiązana jest uprzednio podpisać Umowę Licencyjną na Dane Rynkowe (jest to taka sama umowa jak w przypadku dystrybucji danych w czasie rzeczywistym).


W przypadku zainteresowania dostępem do danych w zakresie fixingów stawek referencyjnych WIBID i WIBOR prosimy o kontakt z Giełdą Papierów Wartościowych na podane poniżej dane kontaktowe.
 

Kontakt
E-mail:  dystrybucja.informacji@gpw.pl
Telefon:  +48 22 537 74 53