Usługi > Dane bieżące
Dane bieżące

Dane bieżące

GPW Benchmark S.A., podmiot odpowiedzialny za administrację procesem opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, udostępnia dane obejmujące wartości Stawek Referencyjnych.

 

Dane czasu rzeczywistego

Udostępnienie danych możliwe jest za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych oraz za pośrednictwem dystrybutorów informacji udostępniających dane w swoich serwisach.
Podmiot zainteresowany otrzymywaniem stawek WIBOR celem redystrybucji, korzystania ze stawek w aplikacjach do handlu automatycznego, w aplikacjach niewizualizujących danych lub na potrzeby prowadzenia rozliczeń jest zobowiązany podpisać Umowę Licencyjną na Dane Rynkowe.

 

Dane opóźnione

Wyniki Fixingu Stawek Referencyjnych są publikowane na stronie internetowej Administratora https://gpwbenchmark.pl/ w tym samym dniu roboczym o godzinie 23:00.

Jeśli firma zamierza zaoferować swoim klientom usługę polegającą na udostępnianiu autoryzowanych danych opóźnionych, zobowiązana jest uprzednio podpisać Umowę Licencyjną na Dane Rynkowe (jest to taka sama umowa jak w przypadku dystrybucji danych w czasie rzeczywistym).

W przypadku zainteresowania dostępem do danych dotyczących Fixingów Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, prosimy o kontakt z Giełdą Papierów Wartościowych:

Kontakt
E-mail: dystrybucja.informacji@gpw.pl
Telefon: +48 22 537 74 53