O nas > Akcjonariat
Akcjonariat

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie posiada 118.000 akcji uprawniających do wykonania 118.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów oraz 100% kapitału zakładowego.