Indeksy giełdowe > Dokumentacja
Dokumentacja

GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego w oparciu o art. 34 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych (BMR) i jest wpisany do rejestru ESMA.


Regulaminy

 

Oświadczenia i wyjaśnienia administratora

 

Polityki i procedury wewnętrzne

 

Materiały informacyjne

 

Zgodnie z obowiązującą w GPW Benchmark S.A. procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg, do administratora można składać skargi drogą elektroniczną na adres: oraz listownie na adres GPW Benchmark S.A. Procedura umożliwia zainteresowanym podmiotom składanie skarg dotyczących m.in. reprezentatywności wskaźnika, proponowanej zmiany w procesie wyznaczania wskaźnika, zastosowania metody w odniesieniu do danego wskaźnika, oraz wszelkich innych decyzji w odniesieniu do wyznaczania wskaźnika. Skargi rozpatrywane są przez wyznaczonego Członka Zarządu w porozumieniu z Compliance Officerem, natomiast odwołanie od odpowiedzi na skargę rozpatrywane jest przez odpowiedni Komitet Nadzorczy, funkcjonujący przy GPW Benchmark.