Indeksy giełdowe i obligacji > Indeksy > Komitet Indeksów Giełdowych
Komitet Indeksów Giełdowych

Komitet Indeksów Giełdowych pełni na rzecz GPW Benchmark funkcje doradcze w zakresie metodyki oraz praktyki opracowywania Indeksów Giełdowych. KIG doradza w zakresie dostosowania metod Indeksów Giełdowych do trendów rynkowych tak, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom podmiotów finansowych - użytkowników Indeksów.  Do zadań Komitetu należy m.in.:

  • doradztwo w zakresie metody wyznaczania Indeksów i ich definicji,
  • przegląd klasyfikacji sektorowej oraz klasyfikacji dot. pochodzenia spółek
  • doradztwo w zakresie zasad wyznaczania liczby akcji w wolnym obrocie
  • doradztwo w zakresie zasad wyznaczania składu portfeli Indeksów Giełowych.

Komitet ma prawo przedstawiania Zarządowi GPW Benchmark niewiążących, uzasadnionych rekomendacji we wszystkich powyższych kwestiach.

Komitet złożony jest z ekspertów z dużym doświadczeniem rynkowym. Aktualny skład Komitetu:

Małgorzata Odolińska – Przewodnicząca Komitetu
Kierownik Zespołu Wskaźników Rynku Kapitałowego
GPW Benchmark S.A.

Agnieszka Góral
Zastępca Dyrektora Działu Emitentów
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dawid Bąbol
Zarządzający funduszami Beta ETF
AgioFunds TFI S.A.

Marcin Jurkowski
Menadżer w Departamencie Strategii i Rozwoju
Biuro Maklerskie Banku Santander S.A.

Tomasz Matras
Dyrektor Biura Rynku Akcji
TFI PZU S.A.

Michał Sopiel
Starszy Analityk
Biuro Maklerskie Banku Santander S.A.

Bartosz Świdziński
Członek Zarządu
Erste Securities Polska S.A.