O nas > Informacje dla akcjonariuszy
Informacje dla akcjonariuszy

Poniżej link do aktualnych dokumentów dotyczących rejestru akcjonariuszy, w tym Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Dom Maklerski”), zamieszczonych na stronie Domu Maklerskiego: https://bossa.pl.

Zgodnie z Regulaminem prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (link powyżej) -  akcjonariusz Spółki jest obowiązany do zawiadomienia Domu Maklerskiego o każdej zmianie danych podlegających wpisowi do Rejestru Akcjonariuszy.

Równocześnie Spółka informuje o obowiązku Domu Maklerskiego w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu lub jego beneficjenta rzeczywistego wynikającym z art. 36 i 37 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadza obowiązkową dematerializację akcji spółek akcyjnych.

W wykonaniu tego obowiązku, Zarząd spółki GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) z dniem 25 września 2020 r. wezwał Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia za pisemnym pokwitowaniem dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa w terminie dwóch tygodni.

W wykonaniu tego obowiązku, Zarząd spółki GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) z dniem 19 października 2020 r. wezwał po raz drugi Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia za pisemnym pokwitowaniem dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa w terminie dwóch tygodni.

W wykonaniu tego obowiązku, Zarząd spółki GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) z dniem 4 listopada 2020 r. wezwał po raz trzeci Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia za pisemnym pokwitowaniem dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa w terminie dwóch tygodni.

W wykonaniu tego obowiązku, Zarząd spółki GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) z dniem 26 listopada 2020 r. wezwał po raz czwarty Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia za pisemnym pokwitowaniem dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa w terminie dwóch tygodni.

W wykonaniu tego obowiązku, Zarząd spółki GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) z dniem 17 grudnia 2020 r. wezwał po raz piąty Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia za pisemnym pokwitowaniem dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa w terminie dwóch tygodni.