Indeksy giełdowe > Komitet Nadzorczy WRK
Komitet Nadzorczy WRK

Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przy GPW Benchmark S.A. jest jednostką nadzorczą powołaną zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE Nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, w celu zapewnienia merytorycznego nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania wskaźników referencyjnych rynku kapitałowego, w tym Indeksów Giełdowych Głównego Rynku GPW, NewConnect oraz rynku TBSP.  

Komitet Nadzorczy został powołany do życia z dniem 1 grudnia 2019 roku. Tryb pracy jednostki nadzorczej opisuje Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego.

Członkowie Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego

Dariusz Kułakowski - przewodniczący
Życiorys Dariusza Kułakowskiego

Ewa Radkowska-Świętoń
Życiorys Ewy Radkowskiej-Świętoń

Tomasz Miziołek
Życiorys Tomasza Miziołka

Sławomir Panasiuk
Życiorys Sławomira Panasiuka

 

Komunikaty z posiedzeń Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego

2020


2019

 

  Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Rynku Kapitałowego