Władze > Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza

dr Tomasz Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Doktor nauk ekonomicznych; Wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Monika Gorgoń - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.

Dorota Lipke – Sekretarz Rady Nadzorczej
Radca Prawny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Adam Rudzewicz - Członek Rady Nadzorczej

Józef Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Jaźwiński - Członek Rady Nadzorczej