Władze > Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza

Izabela Olszewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. rozwoju biznesu i sprzedaży (CSO)

Kamil Fijałkowski – Członek Rady Nadzorczej

dr Jarosław Robert Kudelski – Członek Rady Nadzorczej

Dorota Lipke – Sekretarz Rady Nadzorczej
Radca Prawny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.