Usługi > Dane historyczne
Dane historyczne

GPW Benchmark S.A., podmiot odpowiedzialny za administrację procesem opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, udostępnia dane obejmujące historyczne wartości Stawek Referencyjnych oraz Kwotowań banków – Uczestników Fixingu.

GPW Benchmark S.A. udostępnia dane historyczne w plikach w formacie .csv za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez szyfrowane połączenie protokołem SSL. Wysyłka plików z danymi historycznymi odbywa się o godzinie 9:00 następnego dnia roboczego po dniu Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.

W przypadku zainteresowania dostępem do danych w zakresie Fixingów Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, prosimy o kontakt z Giełdą Papierów Wartościowych:

Kontakt
E-mail:
Telefon: +48 22 537 72 72