WIBID i WIBOR > Komitet Nadzorczy WSP
Komitet Nadzorczy WSP

Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych jest jednostką nadzorczą powołaną w zgodzie z wymaganiami Rozporządzenia UE Nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, w celu zapewnienia merytorycznego nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania Stawek Referencyjnych.

Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych został powołany do życia w nowej dokumentacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, która weszła w życie 1 lutego 2018 roku. Pierwsza kadencja zakończyła się w dniu 5 marca 2020.

W dniu 6 marca 2020 r. wszedł w życie nowy Regulamin Komitetu Nadzorczego, na mocy którego Zarząd GPW Benchmark powołał skład Komitetu na drugą kadencję. Członkami Komitetu Nadzorczego są eksperci, posiadający szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i Stawek Referencyjnych, a także odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na rzecz sektora bankowego, użytkowników Stawek Referencyjnych oraz konsumentów (poniżej zamieszczono krótkie notki biograficzne).

Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych.


Członkowie Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych


Andrzej Nużyński – Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazany przez GPW Benchmark, Przewodniczący Komitetu Nadzorczego

Andrzej Nużyński - notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Andrzeja Nużyńskiego - członka KN


Artur Zwaliński – Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nadzorczego

Artur Zwaliński – notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Artura Zwalińskiego - członka KN


Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska – Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazana przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska

Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska - notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Małgorzaty Smagorowicz-Chojnowskiej – członka KN


Małgorzata Rusewicz – Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazana przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami

Małgorzata Rusewicz – notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Małgorzaty Rusewicz - członka KN


Jerzy Bańka – Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazany przez Związek Banków Polskich

Jerzy Bańka - notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Jerzego Bańki - członka KN


Bartłomiej Dzik - Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bartłomiej Dzik – notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Bartłomieja Dzika – członka KN


Norbert Jeziolowicz  - Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazany przez Związek Banków Polskich

Norbert Jeziolowicz – notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Norberta Jeziolowicza - członka KN


Sławomir Panasiuk – Członek Komitetu Nadzorczego, wskazany przez GPW Benchmark

Sławomir Panasiuk - notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Sławomira Panasiuka - członka KN

 

Status Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym przyjęły następujące instytucje:

  • Ministerstwo Finansów
  • Narodowy Bank Polski
  • ACI Polska
  • UOKIK
  • Związek Banków Polskich
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
     

Komunikaty z posiedzeń Komitetu Nadzorczego

2021

2020

2019

2018