Władze > Zarząd
Zarząd

Zbigniew Minda - Prezes Zarządu  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Paris I Pantheon-Sorbonne. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu GPW Benchmark S.A. kierował Departamentem Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za implementację dyrektyw BRRD, MCD, MIFID2, PSD2.  Przez wiele lat związany z Narodowym Bankiem Polskim, w którym zajmował się m.in. obsługą prawną transakcji związanych z zarządzaniem rezerwami dewizowymi.

Uczestniczył w inicjatywach dotyczących edukacji finansowej i rozszerzenia podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych o zagadnienia związane ze znajomością rynków finansowych. Był zaangażowany w prace mające na celu zniesienie barier dla rozwoju FinTech. Brał udział w pracach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej dedykowanej opracowywaniu rozwiązań dotyczących kredytów walutowych. 

 

Aleksandra Bluj - Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Od wielu lat związana z sektorem finansowym. Przed objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu GPW Benchmark S.A. zatrudniona w spółce na stanowisku Managera ds. Analiz i Strategii.

Przed rozpoczęciem pracy w GPW Benchmark S.A. pracowała w zespołach zajmujących się analizą gospodarczą i strategią rynku stopy procentowej w Banku Pekao S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. W czasie pracy na rynku finansowym związana była również z Ipopema Securities gdzie zajmowała się obsługą tradingu skarbowych oraz nieskarbowych papierów dłużnych. Prelegentka licznych konferencji zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz gospodarki. 

 

dr Arkadiusz Szymanek - Członek Zarządu

Doktorat w dyscyplinie finanse i ekonomia (SGH 2021). Absolwent Wydziału Zarządzania UW, MBA na SGGW, podyplomowych Studiów Zarządzania Systemami Informatycznymi na WSFiZ. Adiunkt w Zakładzie Finansów Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Na GPW w latach 1992-2003 opracowywał indeksy giełdowe, statystyki na bazie HD oraz klasyfikację sektorową notowanych spółek. 10 lat pracował w bankach komercyjnych w obszarze controllingu, w tym zajmował się systemem cen transferowych funduszy dla ALM.