O nas

GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.

Przedmiotem działalności GPW Benchmark S.A., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GPW w Warszawie S.A., jest opracowywanie Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR oraz wskaźników opartych o dane z rynków regulowanych GPW w Warszawie, BondSpot oraz giełd regionu CEE. GPW Benchmark S.A. stale rozwija ofertę nowych wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego.