Indeksy giełdowe i obligacji > Indeksy > Notowania > Karta indeksu
Ostatnia aktualizacja: 17:20
GPWB-B1Y3Y
min 1 181,42
max 1 181,55
1 181,55 -0,03%

14-06-2024

otwarcie1 181,42
minimum1 181,42
maksimum1 181,55
zamknięcie1 181,55
 

GPWB-B1Y3Y

GPWB-B1Y3Y jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności od jednego roku do trzech lat. GPWB-B1Y3Y jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym. Indeks jest wyliczany na podstawie kursów referencyjnych ustalanych zgodnie z regulaminem ustalania tych kursów na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzanym przez BondSpot S.A. Datą bazową indeksu jest 30 grudnia 2016 r., a wartością bazową 1000 pkt.