Indeksy giełdowe i obligacji > Indeksy > Notowania > Karta indeksu
Ostatnia aktualizacja: 17:20
GPWB-B1Y4Y
min 1 180,97
max 1 180,99
1 180,99 -0,04%

14-06-2024

otwarcie1 180,97
minimum1 180,97
maksimum1 180,99
zamknięcie1 180,99
 

GPWB-B1Y4Y

GPWB-B1Y4Y jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności od jednego roku do czterech lat. GPWB-B1Y4Y jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym. Indeks jest wyliczany na podstawie kursów referencyjnych ustalanych zgodnie z regulaminem ustalania tych kursów na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzanym przez BondSpot S.A. Datą bazową indeksu jest 30 grudnia 2016 r., a wartością bazową 1000 pkt.