Indeksy giełdowe i obligacji > Indeksy > Notowania > Karta indeksu
Ostatnia aktualizacja: 17:15
NCIndex
min 267,77
max 269,22
269,16 +0,10%

14-06-2024

otwarcie268,59
minimum267,77
maksimum269,22
zamknięcie269,16
 

Indeks NCIndex to pierwszy indeks dedykowany rynkowi akcji NewConnect. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa indeksu wynosiła 1000 pkt. NCIndex obejmuje wszystkie spółki wprowadzone do obrotu na NewConnect, których liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż 10% i wartość akcji w wolnym obrocie wynosi co najmniej 1 mln PLN, nie znajdują się w upadłości oraz nie zostały zakwalifikowane do segmentu NC Alert. NCIndex jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. 

  NCIndex – metodologia indeksu