Indeksy giełdowe > Indeksy > Notowania > Karta indeksu
Ostatnia aktualizacja: 17:15
TBSP.Index
min 2 011,46
max 2 015,79
2 011,46 -0,26%

04-08-2021

otwarcie2 015,79
minimum2 011,46
maksimum2 015,79
zamknięcie2 011,46
 

TBSP.Index jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym. Indeks jest wyliczany na podstawie kursów ustalanych podczas sesji fixingowych przeprowadzanych na rynku Treasury BondSpot Poland. Datą bazową indeksu jest 29 grudnia 2006 r., a wartością bazową 1000 pkt.