Indeksy giełdowe i obligacji > Indeksy > Notowania > Karta indeksu
Ostatnia aktualizacja: 17:20
GPWB-BWZ
min 1 196,47
max 1 197,04
1 196,47 -0,02%

14-06-2024

otwarcie1 197,04
minimum1 196,47
maksimum1 197,04
zamknięcie1 196,47
 

GPWB-BWZ

GPWB-BWZ jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności powyżej 6 miesięcy. GPWB-BWZ jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Indeks jest wyliczany na podstawie kursów referencyjnych ustalanych zgodnie z regulaminem ustalania tych kursów na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzanym przez BondSpot S.A. Datą bazową indeksu jest 30 grudnia 2019 r., a wartością bazową 1000 pkt.