Indeksy giełdowe i obligacji > Indeksy > Notowania > Karta indeksu
Ostatnia aktualizacja: 17:20
GPWB-B3Y5Y
min 1 178,24
max 1 178,47
1 178,24 -0,12%

14-06-2024

otwarcie1 178,47
minimum1 178,24
maksimum1 178,47
zamknięcie1 178,24
 

GPWB-B3Y5Y

GPWB-B3Y5Y jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności od jednego trzech do pięciu lat. GPWB-B3Y5Y jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym. Indeks jest wyliczany na podstawie kursów referencyjnych ustalanych zgodnie z regulaminem ustalania tych kursów na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzanym przez BondSpot S.A. Datą bazową indeksu jest 30 grudnia 2016 r., a wartością bazową 1000 pkt.