Indeksy giełdowe > Indeksy > Notowania > Karta indeksu
Ostatnia aktualizacja: 17:15
WIG-budownictwo
min 4 334,99
max 4 393,53
4 385,69 +0,57%

04-08-2021

otwarcie4 367,80
minimum4 334,99
maksimum4 393,53
zamknięcie4 385,69
 

Indeks WIG-budownictwo jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „budownictwo”. W portfelu subindeksu znajdują się takie same pakiety jak w portfelu indeksu WIG. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 1998 r., a wartość indeksu w tym dniu wynosiła 1279,56 pkt. Metodologia subindeksu jest tożsama z indeksem WIG, tzn. że jest on indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.