Indeksy giełdowe > Indeksy > Notowania > Karta indeksu
Ostatnia aktualizacja: 17:15
WIGdiv
min 1 322,55
max 1 332,08
1 325,34 +0,15%

04-08-2021

otwarcie1 326,13
minimum1 322,55
maksimum1 332,08
zamknięcie1 325,34
 

Indeks WIGdiv jest obliczany od 31 grudnia 2010 roku, a w dniu bazowym wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. Swoim portfelem indeks obejmuje spółki, które na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych regularnie dokonywały wypłaty dywidendy. W skład portfela indeksu WIGdiv mogą wchodzić pakiety akcji spółek zakwalifikowanych do indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. WIGdiv jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.