Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR obowiązuje od 30 czerwca 2017 roku w związku z przejęciem funkcji Organizatora oraz Agenta Kalkulacyjnego przez GPW Benchmark S.A. Zmiana związana jest z dostosowaniem Fixingu do wymogów Rozporządzenia PE o wskaźnikach referencyjnych.

Regulamin WIBOR [PDF]