Komunikaty indeksowe | 28.05.2024

TBSP.Index / GPWB-B1Y3Y / GPWB-B1Y4Y / GPWB-B1Y5Y / GPWB-B3Y5Y / GPWB-B5Y / GPWB-BWZ (Komunikat)

Komunikat GPW Benchmark S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

GPW Benchmark S.A. informuje, że po sesji 31 maja 2024 r. zostanie przeprowadzona okresowa zmiana portfeli indeksów obligacji. W indeksach będą miały miejsce następujące zmiany:

TBSP.Index

  • zmiana liczby obligacji serii: DS0727, DS1029, DS1033, OK0426, PS0425, PS0729.

GPWB-B1Y3Y

  • zmiana liczby obligacji serii: OK0426,
  • nowa obligacja w indeksie: PS0527.

GPWB-B1Y4Y

  • zmiana liczby obligacji serii: DS0727, OK0426.

GPWB-B1Y5Y

  • zmiana liczby obligacji serii: DS0727, OK0426.

GPWB-B3Y5Y

  • zmiana liczby obligacji serii: DS0727,
  • obligacja opuszczająca indeks: PS0527.

GPWB-B5Y

  • zmiana liczby obligacji serii: DS1029, DS1033, PS0729.

GPWB-BWZ

  • zmiana liczby obligacji serii: WZ1129.

  W załączeniu składy portfeli pozostałych indeksów obligacji po okresowej zmianie.