Komunikaty indeksowe | 27.05.2024

WIGdiv (Komunikat)

Komunikat GPW Benchmark S.A.
z dnia 27 maja 2024 r.

GPW Benchmark informuje, że po sesji 29 maja 2024 r. zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki TSGAMES (ISIN PLTSQGM00016) z indeksu WIGdiv.

Operacja wykreślenia akcji spółki TSGAMES z ww. indeksu wynika z jego regulaminu, zgodnie z którym w indeksie nie mogą uczestniczyć spółki, których walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło decyzję o niewypłacaniu dywidendy w bieżącym roku.