Komunikaty indeksowe | 15.05.2024

NCIndex (Komunikat)

Komunikat GPW Benchmark S.A.
z dnia 15 maja 2024 r.

GPW Benchmark informuje, iż na listę uczestników indeksu NCIndex zostały wpisane akcje spółki BACT (ISIN PLBCT0000020). Portfel NCIndex zostanie uzupełniony o pakiet 2.995.000 akcji po sesji 17 maja 2024 r.

Akcje spółki BACT zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect w dniu 16 kwietnia 2024 r. i spełniają kryteria uczestnictwa w wyżej wymienionym indeksie.