Komunikaty indeksowe | 14.05.2024

NCIndex (Komunikat)

Komunikat GPW Benchmark S.A.
z dnia 14 maja 2024 r.

GPW Benchmark informuje, że po sesji 16 maja 2024 r. zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki ZORTRAX (ISIN PLCRLNS00018) z indeksu NCIndex.

Operacja wykreślenia akcji spółki ZORTRAX z portfela ww. indeksu wynika z jego metodologii, zgodnie z którą w indeksie nie mogą uczestniczyć spółki oznaczone w sposób szczególny.