Komunikaty indeksowe | 21.07.2021

WIG / WIG-Poland / WIG-energia (Komunikat)

Komunikat GPW Benchmark S.A.
z dnia 21 lipca 2021 r.

GPW Benchmark informuje, że po sesji 21 lipca 2021 r. listy uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-energia zostaną uzupełnione o pakiet 9.813.000 akcji spółki ONDE (ISIN PLONDE000018).

Akcje spółki ONDE zostały wprowadzone do obrotu na Głównym Rynku w dniu 19 lipca 2021 r. i spełniają kryteria uczestnictwa w wyżej wymienionych indeksach.