Komunikaty indeksowe | 20.07.2021

CEEplus (Komunikat)

Komunikat Zarządu GPW Benchmark S.A.
z dnia 20 lipca 2021 r.

 

Zarząd GPW Benchmark S. A. informuje, iż w związku z  przekazaniem informacji przez System Obrotu Bursa de Valori Bucuresti SA (Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie) odnośnie operacji podniesienia kapitału akcyjnego wraz z nadzwyczajną korektą kursu akcji  spółki PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (współczynnik korekcji = 2), operacja podniesienia kapitału akcyjnego wraz z nadzwyczajną korektą kursu spółki PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED zostanie uwzględniona w portfelu indeksu oraz odzwiercieldlona w wartości indeksu CEEplus począwszy od sesji giełdowej w dniu 21 lipca br.

Jednocześnie GPW Benchmark informuje, że w dniach 19 i 20 lipca br. wartosci indeksu CEEplus przeliczane są bez uwzględnienia ww. operacji biorąc pod uwagę termin przekazania informacji przez System Obrotu, na podstawie z pkt. 9.7 i 9.8 Regulaminu Indeksu CEEplus.