Komunikaty indeksowe | 14.07.2021

NCIndex (Komunikat)

Komunikat GPW Benchmark S.A.
z dnia 14 lipca 2021 r.

GPW Benchmark informuje, że po sesji 14 lipca 2021 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet 759.000 akcji spółki LMGAMES (ISIN PLLVMGM00016).

Akcje spółki LMGAMES zostały wprowadzone do obrotu na rynku New Connect w dniu 17 czerwca 2021 r. i spełniają kryteria uczestnictwa w wyżej wymienionych indeksach.