Komunikaty indeksowe | 13.07.2021

WIG / WIG-Poland / WIG-informatyka (Komunikat)

Komunikat GPW Benchmark S.A.
z dnia 13 lipca 2021 r.

GPW Benchmark informuje, że po sesji 13 lipca 2021 r. listy uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-informatyka zostaną uzupełnione o pakiet 7.731.000 akcji spółki SHOPER (ISIN PLSHPR000021).

Akcje spółki SHOPER zostały wprowadzone do obrotu na Głównym Rynku w dniu 9 lipca 2021 r. i spełniają kryteria uczestnictwa w wyżej wymienionych indeksach.