24.05.2024

Zmiana Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych

Komunikat GPW Benchmark S.A.

GPW Benchmark S.A. opublikowała zmieniony Regulamin Rodziny Indeksów Giełdowych.

Od dnia 24 czerwca 2024 r. w życie wejdą poniższe zmiany:

  • zmiana zasad kwalifikacji do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 spółek będących w procesie ogłoszonego dobrowolnego wezwania do zapisywania się na akcje;
  • wprowadzenie podrodziny indeksów crossektorowych:
    • rozpoczęcie publikacji indeksów WIGmed i WIGind
    • zaprzestanie publikacji indeksu WIGtech w wersji cenowej; nadal publikowana będzie wersja dochodowa indeksu WIGtechTR
  • rozpoczęcie publikacji indeksu makrosektorowego WIG.MS-ECM

Od dnia 1 lipca 2024 r. GPW Benchmark zaprzestanie publikacji indeksu WIG-ESG.