29.04.2024

Podsumowanie konsultacji publicznych ws. zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego WIRON

Warszawa, 29 kwietnia 2024 r.

Komunikat GPW Benchmark S.A. w sprawie podsumowania konsultacji publicznych

  • W marcu 2024 r. GPW Benchmark przedstawiła dokument konsultacyjny dotyczący zmiany metody opracowywania WIRON[1]. Proponowane zmiany dotyczyły niektórych elementów metody, które stanowią kluczowe elementy metody, ale ich proponowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany metody.
  • Konsultacje publiczne zarówno dla podmiotów polskich jak i zagranicznych zakończyły się w pierwszej dekadzie kwietnia 2024 r.
  • Po przeanalizowaniu odpowiedzi oraz uzasadnień przesłanych w ramach konsultacji publicznych Administrator zgodnie z procesem wynikającym z Procedury Przeglądu i Zmiany Metody przedstawił je Komitetowi Nadzorczemu Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych („KN WSP”).

Administrator mając na uwadze Komunikat Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych („KS NGR”) z 3 kwietnia 2024 r. w sprawie rozpoczęcia procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR typu RFR[2], uwzględniając stanowisko Komitetu Nadzorczego WSP, podjął decyzję o wstrzymaniu wdrożenia zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego WIRON do czasu zakończenia przeglądu inicjowanego przez KS NGR. Jednocześnie w związku z decyzją o wstrzymaniu zmian metody WIRON, GPW Benchmark do czasu rozstrzygnięcia tego przeglądu, nie będzie uruchamiał opracowywania WIRON Indeksu Jednopodstawowego[3].

Administrator uwzględnia w decyzji fakt, że Ministerstwo Finansów było wnioskodawcą przeglądu WIRON jako wskaźnika referencyjnego[4]. Uwzględniając stanowisko KN WSP, GPW Benchmark postanowiła uwzględnić w dokumencie konsultacyjnym informacje na temat WIRON zgodnie z wariantem popartym przez uczestników bieżących konsultacji.

Aby pobrać podsumowanie, kliknij tutaj.

 


[3] Administrator zaprzestał opracowywanie opracowywania indeksu WIRON Indeks Jednopodstawowy w dniu 11 stycznia 2024 r. Patrz: Komunikat

[4] https://www.gov.pl/web/finanse/prace-nad-reforma-wskaznikow-referencyjnych

Emisja skarbowych papierów wartościowych stanowić może istotny impuls realizacji mapy drogowej dotyczącej reformy wskaźników referencyjnych – emisja obligacji opartej o indeks RFR stanowić mogłaby istotny impuls w rozwoju rynku instrumentów na nim bazujących