02.07.2021

Zmiana Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych

Zmiana Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych w zakresie metody Indeksu WIG-ESG (Ranking Dobrych Praktyk)

GPW Benchmark informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2021 roku obowiązywać będzie nowa treść pkt 8.3.10 oraz 8.3.11 Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych. Zmienione punkty Regulaminu dotyczą metody tworzenia Rankingu Dobrych Praktyk dla Indeksu WIG-ESG. Administrator przedstawia tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 sierpnia.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie Indeksu WIG-ESG do zmiany zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania dla spółek notowanych na GPW. Nowe zasady opublikowane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, obowiązują od dnia 1 lipca 2021 r. W ramach metody opracowywania Indeksu, opisanej szczegółowo w pkt 8 Regulaminu, oceny stosowania Dobrych Praktyk stanowią podstawę do tworzenia przez GPW Benchmark Rankingu Dobrych Praktyk, służącego określeniu udziału Spółek w portfelu Indeksu.

Administrator nie uznaje wprowadzonej korekty Regulaminu jako "istotnej zmiany" w rozumieniu przepisów art. 28 ust. 2 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych (BMR).