01.04.2021

Liderzy polskiego rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2020 r.

Podczas Gali Podsumowanie Roku Giełdowego 2020 nagrodzono liderów rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2020 r. Nagrody zostały przyznane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), BondSpot oraz GPW Benchmark S.A. Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w formule zdalnej.

GPW Benchmark S.A. przyznała nagrody dla pierwszego emitenta obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst, który nawiązał współpracę z GPW Benchmark S.A. oraz dla podmiotu, który jako pierwszy zawarł z GPW Benchmark S.A. zintegrowaną umowę licencyjną na korzystanie z indeksów. Nagrody wręczył Zbigniew Minda, Prezes Zarządu GPW Benchmark.

Nagrody GPW Benchmark:

  • KRUK S.A. - dla pierwszego emitenta obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst, który nawiązał współpracę z GPW Benchmark S.A.
  • Generali Investments TFI S.A. – dla podmiotu, który jako pierwszy zawarł z GPW Benchmark S.A. zintegrowaną umowę licencyjną na korzystanie z indeksów

Organizatorami Gali Podsumowania Roku Giełdowego 2020 była GPW oraz partnerzy: KDPW, BondSpot oraz GPW Benchmark.

Materiały wideo w formacie mp4:

 Zbigniew Minda, Prezes Zarządu GPW Benchmark


Zapis transmisji Gali dostępny jest na kanale YouTube GPW.