10.02.2021

Podsumowanie publicznych konsultacji dotyczących istotnych zmian metod opracowywania Indeksów Giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30

Przedstawiamy materiał stanowiący podsumowanie procesu konsultacji przeprowadzonych przez GPW Benchmark w zakresie wprowadzenia zmian metod opracowywania Indeksów Giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 polegających na:

  • wprowadzeniu wskaźnika obrotu jako dodatkowego kryterium kwalifikacji spółek do WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30
  • korekcie zasad wyznaczania punktów rankingowych na potrzeby rankingu WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz
  • zmianie zasad kwalifikacji spółek dual listing do mWIG40 i sWIG80.

Administrator informuje użytkowników wskazanych Indeksów, iż omówione w dokumencie zmiany metod uznaje za istotne w rozumieniu przepisów Rozporządzenia BMR.

Aby pobrać podsumowanie dokumentu konsultacyjnego kliknij tutaj.